Cursussen voor Professionals in de Kinderopvang

Deze cursussen zijn aan te schaffen door houders van kinderdagverblijven en gastouderbureaus. Maar natuurlijk ook door individuele pedagogisch medewerkers of gastouders die hun kennis graag willen verbreden of verdiepen. Daarmee versterk je je CV aanzienlijk!

Losse cursussen voor pedagogisch professionals

Beter met Baby's (IKK)

Dé wet IKK verplichte cursus Babyscholing voor Pedagogisch medewerkers. Deze online training met praktijkopdrachten leidt PM'ers op tot kwalitatief zeer goede baby-specialisten.


Speciaal voor:

Pedagogisch medewerkers (KDV)


Kosteloos aan te vragen met STAP-budget subsidie. Toch liever zelf betalen? Neem dan contact met ons op.

Beter met Peuters

De cursus Beter met Peuters is een onmisbare training op het gebied van interactievaardigheden met peuters. Iedere pedagogisch medewerker zou dit in zijn pakket moeten hebben!

Speciaal voor: 

Pedagogisch medewerkers (KDV)


Gratis toegang bij aanmelding Babyscholing via STAP-budget.
Wil je alleen deze cursus volgen? Dan betaal je slechts  € 99,95.

Veiligheid Voorop

1 van de belangrijkste dingen die je goed geregeld wilt hebben: het signaleren van en goed kunnen reageren bij (vermoedens) van kindermishandeling. 


Speciaal voor:

- Pedagogisch medewerkers (KDV)

- Gastouders


Gratis toegang bij aanmelding Babyscholing via STAP-budget.
Wil je alleen deze cursus volgen? Dan betaal je slechts  € 99,95.

Beleid en Samenwerken

Ga samen met je personeel/collega's aan de slag om het door jou opgestelde pedagogisch beleid ook daadwerkelijk uit te dragen in de praktijk.


Speciaal voor:

Pedagogisch medewerkers (KDV)

Gratis toegang bij aanmelding Babyscholing via STAP-budget.
Wil je alleen deze cursus volgen? Dan betaal je slechts  € 99,95.

Baby's - gastouderopvang

Een speciaal voor de gastouder-praktijk ontwikkelde cursus, gericht op de kennis-en interactievaardigheden voor het werken met baby's, waarover elke gastouder zou moeten beschikken. 


Speciaal voor:

Gastouders


Nu slechts: €79,95

Peuters - gastouderopvang

Een speciaal voor de gastouder-praktijk ontwikkelde cursus, gericht op de kennis-en interactievaardigheden voor het werken met peuters, waarover elke gastouder zou moeten beschikken. Leerzaam en effectief.


Speciaal voor:

Gastouders


Nu slechts: €79,95

Meer over deze cursussen voor pedagogisch professionals vind je hieronder

€0,- Kosteloos via STAP budget

Beter met Baby's (IKK - Kinderopvang)

De e-learning Beter met Baby's is de door de wet IKK verplichte cursus baby-scholing. Na het volgen van deze cursus is je personeel geschoold volgens de laatste eisen m.b.t. baby-opvang. De ontwikkeling van baby's en de interactievaardigheden voor het werken met baby's staat centraal. Daarnaast is er een module gericht op samenwerking en speelmateriaal. Een super leuke, leerzame e-learning die een fractie kost van de fysieke baby-cursussen. 


Voor pedagogisch medewerkers

€ 89,95*

Beter met Peuters (Kinderopvang)

De e-learning Beter met Peuters is een super leerzame en interessante cursus over de interactie met peuters. Er valt zoveel te leren over het contact met peuters: hoe ga je om met driftbuien, hoe stimuleer je de ontwikkeling? Hoe begeleid je de interactie tussen de peuters, zodat zij hier van leren? Deze cursus is een mooie en wat ons betreft belangrijke aanvulling op de e-learning Beter met Baby's.


Voor pedagogisch medewerkers
*Kosteloos bij aanschaf Babyscholing via STAP-budget door Pedagogisch Medewerkers

€ 59,95*

Veiligheid Voorop

Ongeveer 3% van alle kinderen wordt thuis blootgesteld aan kindermishandeling. Van alle 100 kinderen die bij jullie op de opvang zitten/hebben gezeten, zijn er dus 3 kindjes die het thuis heel zwaar hebben. Hebben jullie daar zicht op? Weet je om welke kinderen dit bij jullie gaat? Deze e-learning focust op het signaleren van kindermishandeling en op het nemen van de juiste stappen daarbij. Het is ons inzien noodzakelijk dat alle pedagogisch medewerkers en gastouders hier voldoende kennis over hebben.


Voor pedagogisch medewerkers en gastouders.

*Kosteloos bij aanschaf Babyscholing via STAP-budget door Pedagogisch Medewerkers

€ 59,95*

Beleid & Samenwerking 

Je bent niet voor niets houder of manager van een kinderdagverblijf/gastouderbureau. Jij wilt iets toevoegen aan de wereld van jonge kinderen. Dus je hebt een mooi pedagogisch beleid geschreven. Maar hoe vertaal je dit nu uiteindelijk naar de praktijk op de groep en in de thuisopvang? Hoe krijg je je medewerkers mee in jouw beleid? In deze e-learning ga je samen met je team aan de slag om de samenwerking te versterken en het pedagogisch beleid goed te implementeren. Een hele fijne en leuke e-learning om samen met je team te doorlopen.


Voor pedagogisch medewerkers

*Kosteloos bij aanschaf Babyscholing via STAP-budget

€ 79,95

Baby's in de Gastouderopvang

In de kinderopvang is het al verplicht, maar ook voor de gastouderopvang is kennis over de ontwikkeling van baby's cruciaal. Net als pedagogisch medewerkers zouden ook gastouders alles moeten weten over hoe zij baby's kunnen helpen ontwikkelen en welke interactievaardigheden daarbij belangrijk zijn. Het is goed mogelijk dat deze cursus uiteindelijk ook voor gastouders verplicht zal worden, maar waarom zou je daar op wachten? Dit zou iedereen nu al moeten weten.


Speciaal voor gastouders

€ 79,95
€ 79,95

Peuters in de gastouderopvang

De e-learning 'Peuters in de gastouderopvang' is een super leerzame en interessante cursus over de interactie met peuters, speciaal voor gastouders. Er valt zoveel te leren over het contact met peuters: hoe ga je om met driftbuien, hoe stimuleer je de ontwikkeling? Hoe begeleid je de interactie tussen de peuters, zodat zij hier van leren? Deze cursus is een mooie en wat ons betreft belangrijke aanvulling op de e-learning 'Baby's in de gastouderopvang'.


Speciaal voor gastouders