Interactie met Peuters

Deze cursus bespreekt de zes interactievaardigheden die iedere pedagogisch professional nodig heeft om goede opvang te bieden aan peuters. Elke module behandelt 1 van deze interactievaardigheden. De GGD inspecteur let ook op deze interactievaardigheden wanneer zij komt observeren op de groep of in de thuisopvang. 

Het is dus belangrijk dat je goed weet:

- Welke interactievaardigheden er zijn;

- Wat jij per interactievaardigheid moet weten;

- Hoe jij elke interactievaardigheid goed kunt inzetten.


Na het volgen van deze cursus ben jij in staat om nog betere opvang te bieden en ben je bovendien goed voorbereid op een GGD-inspectie.

In deze cursus staan we stil bij de volgende onderwerpen:

 • Sensitieve Responsiviteit bij peuters.

       - Contact maken; signalen; aanmoedigen; (on)veiligheid.

 • Respect voor autonomie bij peuters.

       - Baas over eigen lichaam; zelf doen en kiezen; eigen inbreng; pedagogische visies.

 • Structureren en leidinggeven aan peuters.

       - Dagprogramma en overgangen; overzicht in de ruimte; regels; omgaan met ongewenst gedrag.

 • Praten en uitleggen bij peuters.

      - Taalontwikkeling (stimuleren); gesprekshouding; verhaaltjes; tweetaligheid; extra ondersteuning.

 • Ontwikkeling stimuleren bij peuters.

      - De ontwikkeling (stimuleren); variërende activiteiten; begeleiding in spel; doen-alsof spel; kindergericht ondersteunen.

 • Onderlinge interacties begeleiden tussen peuters.

      - Een veilige sfeer creëren; omgaan met verschillen; vriendschappen; pro-sociaal spel; vrij spel; botsingen.

Na het volgen van deze cursus:

 • Ben je gevoelig voor de signalen die het kind afgeeft, en kan jij hier op de juiste manier op reageren (sensitieve responsiviteit).
 • Zie en erken je alle kinderen in de groep als individuen, geef je ruimte aan de kinderen en stimuleer je de autonomie van het kind (respect voor autonomie). 
 • Ben je goed in staat om structuur te bieden en grenzen te stellen, en kan je ervoor zorgen dat kinderen zich hier ook aan houden (structuur bieden en grenzen stellen). 
 • Kun je door middel van je communicatie de ontwikkeling van peuters stimuleren, veiligheid bieden en op het niveau van de peuter aansluiten (praten en uitleggen). 
 • Ben je in staat om kinderen te stimuleren en te begeleiden bij het vergroten van kennis en vaardigheden, passend bij het ontwikkelingsniveau en potentieel van het kind (ontwikkeling stimuleren). 
 • Is de pedagogisch professional in staat om kinderen zich veilig en vertrouwd met elkaar te voelen. Zij stimuleert verbondenheid in de groep door het creëren van een wij-gevoel d.m.v. rituelen en positieve aandacht (onderlinge interacties begeleiden). 
Deze scholing is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, gastouders en nanny’s die kinderen van 2-4 jaar opvangen. Vanaf MBO niveau 2.

Na afronding van de scholing ontvang je het certificaat ‘Interactie met Peuters’ van de Leerlijn Kinderopvang.

Deze online cursus duurt 8 uur en kan je op eigen tijd en tempo volgen, gewoon thuis vanaf de bank. Je hebt alleen een computer/laptop of tablet nodig met internet/wifi.
De prijs van deze scholing is  119,95. Dit is inclusief certificaat en 1 jaar lang toegang tot de online leeromgeving.
€ 119,95,-
 • 1 jaar toegang tot de online leeromgeving.
  • Geschikt voor Pedagogisch Medewerkers, Gastouders en Nanny's (2-4 jaar)
  • 8 uur lesmateriaal.
  • Inclusief certificaat 'Interactie met Peuters' van de Leerlijn Kinderopvang.