arrow_drop_up arrow_drop_down


Jouw pedagogisch medewerkers.

Professioneel geschoold.

Ben jij houder van één of meerdere kinderdagverblijven? Of houder van een gastouderbureau? Dan weten we 1 ding zeker: jij wilt het allerbeste voor de kinderen die bij jouw kinderdagverblijf/gastouderbureau worden opgevangen. En de sleutel tot fijne, kwalitatief goede opvang, ligt grotendeels in de handen van je personeel: de pedagogisch medewerkers en gastouders.


Wij zijn er om jou te helpen de kwaliteit van de kinderopvang centraal te zetten en ervoor te zorgen dat je personeel een echt visite kaartje van jouw bedrijf wordt. Want op goed personeel kan je bouwen, en dus moet je in ze investeren!

10+

Jaar ervaring

1.000+

Cursisten

100+

KDV's en Gastouderbureaus


Goed opgeleid personeel is noodzakelijk

Als houder van een kinderdagverblijf of gastouderbureau moet je elke dag aan heel veel dingen denken. Eén van die dingen is de scholing van je personeel. Je bent daar niet elke dag actief mee bezig, omdat er altijd 100 dingen zijn die eerst je aandacht vragen. En terecht, uiteindelijk ben jij er om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed opgevangen worden en dat alles op rolletjes loopt.

Maar je weet ook: goede kwaliteit opvang, begint bij goed personeel. En dat is in de kinderopvang nog wel eens moeilijk te vinden. Dus heb je eenmaal fijne mensen gevonden, dan wil je ze natuurlijk behouden. Goed geschoold personeel dat het werk elke dag met plezier doet, zorgt uiteindelijk voor top-kwaliteit kinderopvang.

Omdat jij niet aan alles kunt denken, zijn wij er om een deel van je over te nemen. Het deel waar wij nou net heel goed in zijn: onze kennis delen over de ontwikkeling van jonge kinderen (0-4). Het is onze missie om zoveel mogelijk pedagogisch medewerkers en gastouders te trainen volgens wetenschappelijk en up-to-date gedachtengoed. Wij nemen je het scholingsproces uit handen, zodat jij kunt doen waar jij goed in bent: je kinderdagverblijf of gastouderbureau runnen!

Training volgens de laatste eisen

Wil je je personeel scholen volgens de laatste standaarden en eisen? En wil je zorgen dat de trainingen die de medewerkers volgen ook echt iets bijdragen aan de kwaliteit op de groep of in de thuisopvang? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Doordat we zelf jarenlange ervaring hebben in de kinderopvang, weten we precies waar je wel wat aan hebt en wat verspilde tijd en moeite is. We hebben een overzichtelijk aanbod, met een duidelijke leerlijn: alle losse cursussen sluiten perfect op elkaar aan. Je kunt kiezen voor de hele leerlijn, maar de cursussen zijn ook los van elkaar volgen. Hieronder leggen we je precies uit hoe het werkt.

Is er iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!

Hieronder zie je de 4 cursussen die samen de leerlijn 'Betere Kwaliteit Kinderopvang' vormen.

Leerlijn: Betere Kwaliteit Kinderopvang

Cursus 1:Beter met Baby's (IKK)

De e-learning Beter met Baby's is de door de wet IKK verplichte cursus baby-scholing. Na het volgen van deze cursus is je personeel geschoold volgens de laatste eisen m.b.t. baby-opvang. De ontwikkeling van baby's en de interactievaardigheden voor het werken met baby's staat centraal. Daarnaast is er een module gericht op samenwerking en speelmateriaal. Een super leuke, leerzame e-learning die een fractie kost van de fysieke baby-cursussen. 

Prijs* per deelnemer: €179,- inclusief certificaat IKK
(totale leerlijn: €379,-)

*Prijs geldig t/m 30 juni 2021.

Cursus 2: Beter met Peuters

De e-learning Beter met Peuters is een super leerzame en interessante cursus over de interactie met peuters. Er valt zoveel te leren over het contact met peuters: hoe ga je om met driftbuien, hoe stimuleer je de ontwikkeling? Hoe begeleid je de interactie tussen de peuters, zodat zij hier van leren? Deze cursus is een mooie en wat ons betreft belangrijke aanvulling op de e-learning Beter met Baby's.


Prijs* per deelnemer: €99,-
(totale leerlijn: €379,-)

*Prijs geldig t/m 30 juni 2021.

Cursus 3: Veiligheid Voorop

Ongeveer 3% van alle kinderen wordt thuis blootgesteld aan kindermishandeling. Van alle 100 kinderen die bij jullie op de opvang zitten/hebben gezeten, zijn er dus 3 kindjes die het thuis heel zwaar hebben. Hebben jullie daar zicht op? Weet je om welke kinderen dit bij jullie gaat? Deze e-learning focust op het signaleren van kindermishandeling en op het nemen van de juiste stappen daarbij. Het is ons inzien noodzakelijk dat alle pedagogisch medewerkers en gastouders hier voldoende kennis over hebben.


Prijs* per deelnemer: €99,-
(totale leerlijn: €379,-)

*Prijs geldig t/m 30 juni 2021.

Cursus 4: Beleid & Samenwerken

Je bent niet voor niets houder of manager van een kinderdagverblijf/gastouderbureau. Jij wilt iets toevoegen aan de wereld van jonge kinderen. Dus je hebt een mooi pedagogisch beleid geschreven. Maar hoe vertaal je dit nu uiteindelijk naar de praktijk op de groep en in de thuisopvang? Hoe krijg je je medewerkers mee in jouw beleid? In deze e-learning ga je samen met je team aan de slag om de samenwerking te versterken en het pedagogisch beleid goed te implementeren. Een hele fijne en leuke e-learning om samen met je team te doorlopen.


Prijs* per deelnemer: €75,-
(totale leerlijn: €379,-)

*Prijs geldig t/m 30 juni 2021.

Zoals je hierboven kunt lezen hebben we een zeer waardevolle leerlijn ontwikkeld, bomvol praktische informatie en werkvormen om jouw kinderopvang/gastouderopvang naar een hoger plan te tillen. Deze cursussen zijn allemaal in e-learning vorm gemaakt. Dat is ideaal, want je hebt niet de hoge kosten die een fysieke training met zich meebrengt. Denk aan invallers, reiskosten naar de locatie, en niet te vergeten de (vaak zeer hoge) kosten van een fysieke trainer. De e-learning is zo ingericht dat de pedagogisch medewerkers en gastouders eerst thuis de theorie doornemen op hun eigen tijd en tempo. Daarnaast worden er opties en suggesties gegeven voor het bespreken en oefenen van de theorie in de praktijk. Bij de e-learning Beter met Baby's (IKK) maken pedagogisch medewerkers en gastouders praktijkopdrachten op de groep. Bij de e-learnings Beter met Peuters en Veiligheid Voorop zijn oefeningen toegevoegd en worden suggesties gegeven voor intervisie op de werkvloer. De e-learning Beleid & Samenwerking bestaat voornamelijk uit opdrachten die samen met het team worden uitgevoerd, en is dus minder theoretisch.


Omdat de leerlijn digitaal is kunnen we deze aanbieden voor een fractie van de prijs van fysieke trainingen. Wanneer je deze 4 trainingen fysiek op locatie zou volgen dan ben je al snel €8000 kwijt voor 10 medewerkers.  (alleen de babyscholing kost voor 10 medewerkers al zo'n €4500 bij fysieke aanbieders). Onze e-learning kost voor 10 medewerkers slecht €3790. Tel uit je winst!


Onderzoek van Sardes (maart 2021) heeft uitgewezen dat de corona-uitbraak de ontwikkeling en het enthousiasme over e-learnings in een stroomversnelling heeft gebracht. Vooral bij jonge medewerkers zijn dit zeer gangbare en motiverende vormen van leren & ontwikkelen. Men verwacht dat blended learning en e-learning door de technologische ontwikkeling en digitalisering een steeds grotere rol zal innemen in het scholen van medewerkers in de kinderopvang.