04/22/2024
2 min

De 4 Pedagogische Basisdoelen - Persoonlijke Competentie

04/22/2024
2 min

De 4 Pedagogische Basisdoelen - Persoonlijke Competentie

In de kinderopvang wordt veel gesproken over de 4 pedagogische basisdoelen. Ze komen terug in de inspectie van de GGD en worden geobserveerd door de inspecteur die daarmee de kwaliteit van de kinderopvang beoordeelt. Ter voorbereiding op deze vaak onaangekondigde inspecties is kennis van de 4 pedagogische basisdoelen dan ook heel belangrijk.

De 4 pedagogische basisdoelen zijn opgesteld door Riksen Walraven om een fundament te leggen voor de kwaliteit van zorg die de kinderen binnen de kinderopvang krijgen. Daarom zijn ‘de 4 pedagogische basisdoelen’ ook 1 van de thema’s binnen onze leerlijn. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers antwoord krijgen op de vraag:

 • Wat zijn de 4 pedagogische basisdoelen?
 • Hoe moet ik werken met de 4 pedagogische basisdoelen?
 • Hoe kan ik bij de GGD-inspectie laten zien dat ik werk volgens de 4 pedagogische basisdoelen?

De 4 pedagogische basisdoelen zijn: 

 • Emotionele Veiligheid bieden
 • Persoonlijke Competentie stimuleren
 • Sociale Competentie stimuleren
 • Normen en waarden overbrengen

In deze blogpost gaan we dieper in op de vraag: ‘Wat is Persoonlijke Competentie?’

Persoonlijke competentie omvat het vermogen van een kind om (onder andere) de volgende vaardigheden te ontwikkelen:

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfbewustzijn
 • Zelfstandigheid

Deze vaardigheden zorgen ervoor dat kinderen beter in staat zijn om contact te leggen en te onderhouden met leeftijdsgenootjes en volwassenen. Een kind met meer zelfvertrouwen en een hoge mate van zelfstandigheid zal het vertrouwen hebben om nieuwe uitdagingen aan te gaan en problemen op creatieve wijze op te lossen. Het helpt een kind ook bij het maken van keuzes, waardoor het kind het gevoel heeft zelf autonomie te hebben.

Zo kun je bij een GGD inspectie laten zien dat jij als pedagogisch medewerker werkt volgens de pedagogische basisdoelen:

Als pedagogisch medewerker speel je een belangrijke rol bij het ondersteunen en ontwikkelen van deze competenties. Jij bent vaak met de kinderen, dus in de interactie met jou ontstaat een gevoel van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. 

Een aantal tips voor het ondersteunen van het zelfvertrouwen, het zelfbewustzijn en de zelfverzekerdheid van jonge kinderen:

 • Creëer een veilige omgeving: Een ondersteunende sfeer waarin kinderen zich gewaardeerd en ontspannen voelen, is noodzakelijk voor het opbouwen van zelfvertrouwen.
 • Bieden van keuzes: Het geven van keuzevrijheid aan kinderen versterkt hun gevoel van autonomie. Als ze een keuze hebben gemaakt voelen ze zich daarna sterker en hebben ze het gevoel dat ze echt een bijdrage hebben geleverd.
 • Aanbieden van passende uitdagingen: Activiteiten die zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind helpen hen om hun grenzen te verkennen zonder overweldigd te raken. Zo leren ze binnen hun ‘zone van naaste ontwikkeling’ en krijgen ze zelfvertrouwen als iets gelukt is.

In onze leeromgeving hebben we het thema ‘Pedagogische Basisdoelen’. Binnen dit thema kun je als pedagogisch medewerker verschillende modules/cursussen volgen over de 4 pedagogische basisdoelen en hoe je die in de praktijk brengt. Ook jij wordt ‘persoonlijk competent’ en krijgt zelfvertrouwen als het gaat over het werken met de 4 pedagogische basisdoelen. Je krijgt inzicht in hoe een GGD-inspecteur de 4 pedagogische basisdoelen beoordeeld en hoe jij kan laten zien dat je dit goed onder de knie hebt. 

Wil je hier meer over weten? Check dan eens onze thema-pagina 'de 4 pedagogische basisdoelen'.Categorieën