05/15/2024
2 min

Diplomacheck Kinderopvang

05/15/2024
2 min

Belang van grondige Diplomacontrole in de kinderopvang

In de kinderopvangsector is er vanwege de personeelstekorten natuurlijk een hoge druk om snel nieuwe medewerkers te werven. Maar deze urgentie mag uiteraard niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee de echtheid en juistheid van beroepskwalificaties worden gecontroleerd. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat alle medewerkers over de juiste kwalificaties beschikken. Dat is belangrijk voor de kinderen en ook voor jou als houder van het kindcentrum, omdat het een belangrijke kwaliteitseis is vanuit de GGD en de overheid.

Als houder ben je verantwoordelijk voor de kwalificatie van je medewerkers. Het is daarom essentieel dat je alle diploma’s grondig controleert voordat je iemand in dienst neemt. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor invalkrachten die via externe bureaus worden ingehuurd. Zorg ervoor dat je heldere afspraken maakt met deze bureaus over hoe zij de diploma’s controleren.

Ter ondersteuning van kinderopvangorganisaties hebben brancheorganisaties zoals BMK, BK, BVOK, en Nysa, in samenwerking met GGD GHOR Nederland en de VNG, een checklist opgesteld om je te helpen bij het verifiëren van de geldigheid van diploma’s. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen.

Stappen diploma controle Kinderopvang:

Check Mijn diploma's: 

Vanaf 2007 staat in Mijn diploma’s de diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download gratis uittreksels van uw diploma’s. Of controleer op een snelle, maar grondige manier diploma’s van sollicitanten of aankomende studenten. Check daarom bij diploma’s na 2007 altijd Mijn diploma’s. Vraag om het originele PDF-bestand, en controleer deze op de echtheidskenmerken. Voor diploma’s van voor 2007 handelt u conform punt 2. Heb je een uittreksel gekregen dat niet voldoet aan de voorwaarden? Accepteer dit uittreksel niet en neem contact op met DUO. Indien er sprake is van fraude doet DUO altijd aangifte.

Vraag om originele diploma:

Staat de opleiding niet in Mijn diploma’s ? Vraag dan het originele diploma op om daar zelf een kopie van te maken voor in het personeelsdossier. Ga niet akkoord met een kopie of foto. Controleer het document op echtheidskenmerken en afwijkingen van vergelijkbare diploma’s. Zorg dat duidelijk is wie dit in of namens uw organisatie doet. Heb je twijfels? Neem contact op met het opleidingsinstituut of vraag om een verklaring afgelegd examen (VAE) van DUO.

Originele diploma kwijt?

Is het originele diploma kwijt en staat het diploma niet in het diplomaregister? Dan is alleen een verklaring afgelegd examen (VAE) van DUO een geldig vervangend document. DUO kan deze afgeven voor vrijwel alle diploma’s vanaf 1986. Als geen verklaring afgelegd examen van DUO beschikbaar is voor de gevolgde opleiding, neem dan contact op met het FCB voor overleg over de mogelijkheden.

Check al je medewerkers!

Heb je in de afgelopen jaren niet bij iedereen het diploma (volledig) gecontroleerd? Doe dit dan niet alleen bij nieuw personeel, maar alsnog bij huidige medewerkers.

Vermoed je fraude? Of heb je andere vragen? Neem contact op met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78 of diplomadiensten@duo.nl.

Lees hier het bronartikel waar deze blog op gebaseerd is.

Categorieën