abonnement-training-kinderopvang
02/26/2024
2 min

Wat betekent het nieuwe afwegingskader in de Meldcode Kindermishandeling?

02/26/2024
2 min

Er wordt nog steeds regelmatig gesproken over het ‘nieuwe’ afwegingskader in de Meldcode Kindermishandeling. Ook al staat het afwegingskader al sinds 2019 in de Meldcode, niet iedereen is er al helemaal mee bekend. In deze blog geven we je meer informatie over wat het nieuwe afwegingskader precies inhoudt en waarom het belangrijk is dat je hier meer over weet.

Het nieuwe afwegingskader Meldcode Kindermishandeling

In 2019 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Meldcode Kindermishandeling: het nieuwe afwegingskader meldcode kindermishandeling is toen toegevoegd. Deze verandering heeft invloed op de dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden van pedagogisch medewerkers en gastouders die dagelijks werken met jonge kinderen. Laten we eens kijken naar wat dit nieuwe afwegingskader inhoudt en hoe het van invloed is op jouw werk.

Wat is het nieuwe afwegingskader meldcode kindermishandeling?

Het nieuwe afwegingskader Meldcode Kindermishandeling is een toevoeging aan de bestaande meldcode kindermishandeling. Deze meldcode is een stappenplan dat professionals helpt bij het signaleren en aanpakken van kindermishandeling. Het afwegingskader is specifiek ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het maken van een zorgvuldige afweging over het al dan niet melden van (vermoedens van) kindermishandeling bij Veilig Thuis.

Wat is er veranderd nu het nieuwe afwegingskader is toegevoegd?

Als pedagogisch medewerker, gastouder of houder in de kinderopvang kan het zijn dat je signalen van kindermishandeling herkent bij een kind op de groep. Met het nieuwe afwegingskader heb je handvatten (maar ook de verantwoordelijkheid) gekregen om een zorgvuldige afweging te maken bij vermoedens van kindermishandeling. Als pedagogisch professional wordt nu van je gevraagd om de ernst van de situatie te beoordelen en te beslissen of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Hoe kun je hiermee omgaan in je dagelijkse werk als pedagogisch medewerker?

Met het ‘nieuwe’ afwegingskader ligt er dus een belangrijke verantwoordelijkheid bij jou als pedagogisch medewerker, gastouder of houder van een kinderdagverblijf om af te wegen of het nodig is om te melden bij Veilig Thuis. Let op: dit doe je, zeker als pedagogisch medewerker, nooit alleen en niet op eigen houtje. Er zijn belangrijke stappen die je moet volgen, zoals het bespreken met een daarvoor aangewezen persoon in jouw organisatie, maar ook in gesprek gaan met ouders behoort tot 1 van de stappen die je zult moeten nemen. Het is voor de veiligheid van het kind maar ook voor jouw professionele veiligheid van cruciaal belang dat je de juiste stappen zet en dit ook doet in de juiste volgorde.

  1. Wees alert op signalen: Blijf alert op mogelijke signalen van kindermishandeling. Deze kunnen zichtbaar zijn in het gedrag of de fysieke verschijning van het kind, maar ook in de interacties met ouders of andere verzorgers
  2. Zorg dat je bekend met alle stappen van de Meldcode Kindermishandeling. Volg een scholing om er zeker van te zijn dat je weet wat je verantwoordelijkheden zijn en hoe je moet handelen. 
  3. Neem je verantwoordelijkheid: Realiseer je dat jullie als pedagogisch medewerkers en houders een cruciale rol spelen in het beschermen van de kinderen in jullie zorg. Neem jullie verantwoordelijkheid serieus en handel altijd in het belang van het kind.

Tot slot: iedere beroepsgroep heeft zijn eigen afwegingskader. In onze e-learning bespreken we specifiek het afwegingskader voor de kinderopvang. 
Categorieën