E-learning voor de kinderopvang

Met een abonnement op de Leerlijn Kinderopvang krijg je als pedagogisch medewerker onbeperkt toegang tot ruim 50 uur aan online cursussen, speciaal gericht op de kinderopvang. Het leeraanbod wordt regelmatig aangevuld en ge-update en wordt geschreven door orthopedagogen met ervaring in de kinderopvang-praktijk. Natuurlijk is het ook mogelijk een losse cursus te volgen.

Abonnement voor de Kinderopvang (PM'ers)

Onbeperkte toegang tot tientallen uren (50+) aan leerzame online content, speciaal voor Pedagogisch Medewerkers in de kinderopvang. En dat voor een vaste lage prijs per jaar. Houd de kwaliteit van de opvang hoog, draag bij aan de kennis én het werkplezier van de medewerkers en toon bij inspecties aan dat je scholing serieus neemt. Ons aanbod wordt ieder jaar ge-update en uitgebreid. 

Interactievaardigheden

Sensitief reageren op Peuters

1.5 uur.Hoe ben je sensitief voor signalen van peuters en hoe reageer je adequaat?

De autonomie van Peuters

1 uur.
Hoe stimuleer je de autonomie van een peuter in de kinderopvang?

Structuur bieden aan peuters

1 uur. 
Structuur bieden en grenzen stellen bij peuters, hoe doe je dat?

Communiceren met peuters

1 uur.
Zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet: praten met peuters.

Peuters stimuleren in hun ontwikkeling

1.5 uur. 
Hoe stimuleer je de peuter en sluit je aan bij zijn ontwikkelingsniveau?

Interacties tussen peuters begeleiden

1 uur.
Hoe begeleid je de interacties tussen peuters en houden we het gezellig?

Veiligheid & Onveiligheid

Maak kennis met de Meldcode Kindermishandeling

4 uur.
Leer de stappen van de Meldcode Kindermishandeling kennen en weet precies wat je verantwoordelijkheden zijn.

Oefenen met de Meldcode Kindermishandeling

2 uur.
Oefen met een door ons aangereikte praktijkcasus met de stappen van de Meldcode Kindermishandeling.

Werken met het vlaggensysteem in de kinderopvang

1,5 uur.
Maak kennis met het vlaggensysteem in de kinderopvang en herken signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Pedagogische Basisdoelen

Basisdoel 1: Emotionele Ondersteuning

1 uur.
Hoe biedt je emotionele ondersteuning als pedagogisch professional?

Basisdoel 2: Persoonlijke Competentie

1uur.
Hoe sluit je aan bij de persoonlijke competentie van kinderen?

Basisdoel 3:
Sociale Competentie

1 uur.
Hoe stimuleer je de sociale competentie van kinderen in de kinderopvang?

Basisdoel 4:
Normen en Waarden

1 uur. 
Hoe breng je normen en waarden bij in de kinderopvang?

Pedagogisch Beleid

Kennismaken met het Pedagogisch Beleid van jouw organisatie

1,5 uur.
Wat is een Pedagogisch Beleid, hoe gebruik je het en wat staat er in het pedagogisch beleid van jullie organisatie?

Een praktisch handelingsplan o.b.v. het Pedagogisch Beleid

2 uur.
Schrijf samen met collega's een praktisch handelingsplan op basis van jullie pedagogische beleid. 

Evaluatie van het Pedagogisch Beleid in het team

2 uur.
Evalueer periodiek de pedagogische kwaliteit met je team aan de hand van onze formats.

Veilige Gehechtheid

Maak kennis met gehechtheid

1,5 uur.
Maak kennis met de 4 gehechtheidsstijlen en leer wat gehechtheid is.

De bouwstenen van Gehechtheid

1,5uur.
Leer op praktische wijze over de 5 bouwstenen bij gehechtheid.

Hechtingssignalen herkennen

1,5 uur.
Hoe signaleer je problemen op het gebied van gehechtheid bij kinderen?

Hechtingsgericht werken

1,5 uur. 
Hoe draag je als professional bij aan een gezonde gehechtheid?

Vroegsignalering

Het belang van vroegsignalering

1,5 uur.
Waarom is vroegsignalering belangrijk en hoe doen we het op de juist manier?

Vroegsignalering Druk Gedrag

1,5 uur.
Wat is normaal en wat is 'afwijkend' druk gedrag? En hoe ga je ermee om?

Vroegsignalering Autisme

1,5uur. 
Is dit nog normaal gedrag of is er meer aan de hand? Is het misschien autisme?

Vroegsignalering Trauma

1,5 uur.
Hoe signaleer je of er sprake is van trauma-gerelateerde problematiek?