Enquete scholingsbehoefte

Vanuit de Leerlijn Kinderopvang hebben wij een enquête ontwikkeld over de scholingsbehoefte van Pedagogisch Professionals. Uit onderzoek van Kinderopvang Werkt blijkt dat oog voor de beroepsmatige ontwikkeling en het opdoen van inspiratie 2 van de 3 belangrijkste factoren zijn voor het werkplezier van Pedagogisch Professionals. 


Deze enquête kan om twee redenen worden ingevuld:

  • - Je wilt ons helpen om ons scholingsaanbod zo goed mogelijk aan te sluiten op wat de behoefte is van pedagogisch professionals in de praktijk
  • - Je leidinggevende heeft je gevraagd om deze enquête in te vullen zodat zij een duidelijk beeld krijgen van jouw scholingsbehoefte

  • De gegevens die jij hieronder invult worden alleen met je werkgever gedeeld als je daar zelf toestemming voor geeft.

  • Heel erg bedankt voor je informatie, we zijn je super dankbaar! 

Enquête scholingsbehoefte Pedagogisch Professionals - Leerlijn Kinderopvang