babyscholing-pedagogisch-medewerkers

Wet-IKK Babyscholing - €30 Welkomstaanbieding

 • Vanaf 1-1-2025 wettelijk verplichte IKK Babyscholing voor Pedagogisch Medewerkers.
 • E-learning: gewoon online te volgen op eigen tijd en tempo, dus geen online klaslokaal.
 • 21 uur studiebelasting, waarvan 16 uur thuis/online en 5 uur oefenen tijdens werktijd.
 • Beoordeling door onze eigen orthopedagoog, dus geen begeleiding nodig vanuit het KDV.
 • Met persoonlijk werkboek als eindopdracht en wet IKK certificaat bij voldoende afronding.


Let op: De welkomst-aanbieding op deze pagina is alleen voor kinderdagverblijven die nog geen Pedagogisch Medewerkers bij Leerlijn Kinderopvang hebben aangemeld voor de IKK Babyscholing. 

Alles wat je moet weten:

 • Online e-learning;  alleen laptop of tablet nodig
  Onze e-learning is door de pedagogisch medewerker volledig op eigen tijd en tempo te volgen, gewoon thuis vanaf de bank. Al het studiemateriaal is digitaal en wordt door ons aangeleverd. De cursist krijgt toegang tot een persoonlijke online leeromgeving waar ze afwisselend artikelen leest, filmpjes kijkt, quizzes maakt en haar persoonlijke werkboek invult. Zo is de lesstof heel afwisselend en blijft de medewerker gemotiveerd om de scholing af te ronden.

  • Begeleiding en communicatie door ons
   Wanneer een cursist vragen heeft kan zij die rechtstreeks bij ons stellen. Inhoudelijke vragen worden beantwoord door onze orthopedagogen Janine en Lois. Nina, onze medewerker klant-geluk, helpt cursisten bij alle technische, administratieve en andere vragen. De leeromgeving is gelukkig heel intuïtief en gemakkelijk in gebruik. Er is geen begeleiding nodig vanuit het kinderdagverblijf en alle communicatie over de cursus verloopt ook via ons - natuurlijk in overleg.


  • Praktijkopdrachten tijdens werktijd
   De e-learning bestaat uit zes online modules, waar de cursist op elk moment van de dag toegang tot heeft. Na elke module van ongeveer 1,5 uur aan theorie, is er een praktijk-opdracht. Deze praktijk-opdracht bestaat uit het observeren van een collega en het oefenen met een baby op de groep. Deze praktijkopdracht kan tijdens werktijd worden uitgevoerd en het is niet nodig om hier extra tijd voor vrij te plannen. Een cursist kan zelf kiezen of zij de theorie en praktijk afwisselt, of dat zij eerst alle theorie volgt en daarna op 1 dagdeel alle opdrachten tijdens werktijd uitvoert. Op elke praktijkopdracht dient de cursist te reflecteren aan de hand van een format in haar persoonlijke werkboek. 


  • Toetsing en beoordeling
   Nadat het persoonlijke werkboek volledig is ingevuld en ingeleverd bij ons, ontvangt de medewerker bij voldoende afronding haar wettelijk verplichte IKK certificaat Babyscholing. Zij is dan een echte babyspecialist! Het werkboek is dus de toets. Daarnaast zit er aan het einde van het theoretische gedeelte een kennistoets in de online leeromgeving.
wet-ikk babyscholing
€ 229,95
€ 199,95

Wet IKK Babyscholing (E-learning)

 • 1 jaar toegang tot de online leeromgeving.
 • Inclusief begeleiding en beoordeling vanuit onze orthopedagogen.
 • Met wettelijk verplicht en CAO erkend IKK certificaat na afronding.
 • 21 uur: 16 uur theorie en 5 uur praktijk.
Korting claimen
Zorg dat je op tijd geschoold bent!

Wat deelnemers en houders zeggen...

Duidelijk en prettig!
Deze training zorgt ervoor dat we weer meer gebruik van (alledaagse) materialen, zoals luierdozen, om mee te spelen. Vooral met de dreumesjes op de groep kan je heel leuk aan de slag. De online leeromgeving was duidelijk en prettig.
Thecla - KDV Kids voor Kinderen
Zeer goed bevallen!
De online training babyscholing is ons goed bevallen. Iedereen is zeer te spreken over de cursus en de pedagogisch medewerkers geven aan dat alles helder en duidelijk besproken wordt in de online leeromgeving. Aanrader dus!
Sabine - KDV Het Boerderijtje
Fijne manier van leren!
De training heeft een goede afwisseling en balans tussen tekst lezen, beeldmateriaal bekijken en opdrachten maken. Het is een fijne duidelijke cursus en ideaal om via e-learning te doen. Ik vond het op deze manier heel fijn werken.
Yvonne - PM'er Kids World

Inhoudelijke modules

brein-ontwikkeling-babys-cursus

Module 1

In module 1 bespreken we jouw visie op baby-opvang en de ontwikkelingsmijlpalen van 0 tot 1 jaar. Daarnaast gaan we het hebben over het brein van baby's, de prikkelverwerking en zintuigen. Ook de Motorische en Sociaal Emotionele ontwikkeling komt aan bod in deze module. Je gaat in de praktijk oefenen met het herkennen en adequaat reageren op (contact)initiatieven van baby's en schrijft hierover een reflectie.

Module 2

In module 2 bespreken we de beste manier om baby's vast te houden en het belang van een kwalitatief goede interactie tussen jou en de baby. De zes interactievaardigheden van pedagogisch professionals komen aan bod en wordt aandacht besteed aan het integreren van 'Emotionele Ondersteuning' in jouw dagelijkse werk.  Je gaat in de praktijk oefenen met en reflecteren op respectvolle til-technieken en het toepassen van de interactievaardigheid 'Emotionele Ondersteuning' bieden.

Module 3 

In module 3 bespreken we hoe je de baby respectvol verzorgd met daarbij aandacht voor de autonomie van de baby. Ook hebben we het over het bieden van structuur en grenzen zodat de baby zich veilig voelt, met inachtneming van de autonomie. Je gaat in de praktijk oefenen met de  interactievaardigheid Respect voor Autonomie en de interactievaardigheid Structuur en grenzen bieden. Je schrijft hierover een reflectie in je persoonlijke werkboek.

Module 4 

In module 4 bespreken we hoe je zegt wat je doet en doet wat je zegt bij jonge kinderen. We leren je hoe het beste te communiceren met 0 jarigen en we hebben het over het belang van de tijd nemen! Ten slotte besteden we aandacht aan feedback geven aan en ontvangen van collega's. Je gaat in de praktijk oefenen met de  interactievaardigheid 'Communicatie'. Je reflecteert hierop in je persoonlijke werkboek.

Module 5 

In module 5 bespreken we hoe je de ontwikkeling van jonge kinderen kunt stimuleren en hierbij kunt aansluiten. Ook bespreken we hoe je interactie tussen baby's en kinderen onderling stimuleert en begeleid. Je gaat in de praktijk oefenen met de  interactievaardigheid 'Ontwikkelingsstimulering' en 'Interacties begeleiden' en reflecteert hierop.

Module 6

In module 6 bespreken we hoe je de (speel)groep optimaal kunt inrichten op jonge kinderen en hebben we het over verrassend spelmateriaal.  .We hebben het over hoe je het beste kan samen werken met ouders (met verschillende achtergronden en culturen) en met je collega's. Je gaat in de praktijk aan de slag met de  opvangruimte en gesprekken aangaan met ouders. Je schrijft hierover een reflectie in je persoonlijke werkboek.

Praktische informatie

Doelgroep

Deze scholing is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, gastouders en nanny’s die kinderen van 0-1 jaar opvangen en werkzaam zijn op een groep waar baby's worden opgevangen.


Je kunt deze cursus volgen wanneer je MBO niveau 2 of hoger hebt afgerond. Het niveau van deze cursus is MBO niveau 4. 

Certificaat

Na voldoende afronding van de cursus ontvang je het wettelijk verplichte certificaat ‘Wet IKK Babyscholing’, dit certificaat voldoet aan alle CAO eisen.  Voldoende afronding betekent een voldoende op de eindtoets (1 herkansing mogelijk) en een voldoende voor je werkboek (1 herkansing mogelijk). Op deze cursus zijn geen vrijstellingen van toepassing.

Studiebelasting

Deze online cursus duurt 21 uur en kan je op eigen tijd en tempo volgen, gewoon thuis vanaf de bank. Je voert de praktijkopdrachten uit tijdens werktijd. Er is geen extra tijd nodig voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten. Vragen aan de docent (orthopedagoog) kunnen worden gesteld via de chatfunctie in de online leeromgeving en worden wekelijks beantwoord.

Kosten en toegang

Na aanschaf van de cursus wordt de cursist binnen 2 werkdagen toegevoegd aan de online leeromgeving.


De prijs van deze scholing is normaal  229,95. Dit is inclusief certificaat en 1 jaar lang toegang tot de online leeromgeving. Na 1 jaar vervalt de toegang tot de online leeromgeving automatisch.
wet-ikk babyscholing
€ 229,95
€ 199,95

Wet IKK Babyscholing (E-learning)

 • 1 jaar toegang tot de online leeromgeving.
 • Inclusief begeleiding en beoordeling vanuit onze orthopedagogen.
 • Met wettelijk verplicht en CAO erkend IKK certificaat na afronding.
 • 21 uur: 16 uur theorie en 5 uur praktijk.
Nu aanschaffen
Zorg dat je op tijd voldoet aan de eisen!

Wat deelnemers en houders zeggen...

Diepgang en afwisselend

Ik heb super veel geleerd van deze scholing. De cursus is lekker afwisselend waardoor je goed bij de les blijft en heeft veel diepgang. Ik betrek baby's nu nog veel meer bij het dagelijkse programma, ook wanneer we een activiteit doen met de oudere kinderen. Ik benoem veel meer en maak meer gebruik van taal in het communiceren met de baby. 
Heleen - Pedagogisch Medewerker Domino

Bewust bekwaam worden

Het belangrijkste dat ik heb geleerd is een stukje bewustwording van jezelf, de rol en de verantwoordelijkheid die je hebt in het werken met jonge kinderen. Ik ben me ook weer bewuster geworden van handelingen die ik al jaren onbewust uitvoer. Vooral neem ik mee dat je de ontwikkeling, beleving en emoties van baby's niet moet onderschatten. 
V. - Pedagogisch Medewerker Enjoy Kinderopvang
Zeer snelle reactie!
Ondanks dat deze cursus verplicht is voor mijn werk heb ik hem als heel leuk en leerzaam ervaren. Mijn belangrijkste inzicht na de cursus is dat baby's veel meer kunnen en meekrijgen dan je denkt. De reactie vanuit Leerlijn Kinderopvang op mijn vragen was super snel en duidelijk. Ik vond de cursus erg leerzaam en heb mooie inzichten gekregen!
J. -  Pedagogisch Medewerker De Teigetjes

Leerdoelen IKK - Babyscholing

De leerdoelen voor de babyscholing zijn uitgesplitst in kennis en vaardigheden zoals vermeld in de CAO Kinderopvang.

1. Kennis van 0-jarigen:

 • De ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag.
 • De cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • De mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden.
 • Spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen
 • De fysieke ontwikkeling.

2. Vaardigheden voor het werken met 0-jarigen: 

De pedagogisch medewerker...

 • Kan 0-jarigen op een respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby.
 • Kan (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarigen herkennen en hierop adequaat reageren.
 • Kan tiltechnieken toepassen op een voor 0-jarige respectvolle en ergonomisch verantwoorde manier.
 • Kan inspelen op het individuele slaap- waakritme.
 • Kan interacties tussen baby’s onderling stimuleren en begeleiden.
 • Kan antwoorden geven op vragen van ouders over ontwikkeling en welbevinden
 • Kan kansen signaleren, creëren en benutten om passende activiteiten, spel- en ontwikkelingsmaterialen aan te bieden.

Blijf voldoen aan alle wettelijke eisen...

De e-learning 'Beter met Baby's is vanaf 1-1-2025 wettelijk verplicht voor alle pedagogisch medewerkers die (wel eens) met baby's werken op de groep. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke medewerkers en voor zowel verticale als horizontale groepen. Zodra er een baby wordt opgevangen van tussen de 0 en 1 jaar, dienen de pedagogisch medewerkers die op deze groep staan geschoold te zijn volgens de eisen van de wet IKK.
wet-ikk babyscholing
€ 229,95
€ 199,95

Wet IKK Babyscholing (E-learning)

 • 1 jaar toegang tot de online leeromgeving.
 • Inclusief begeleiding en beoordeling vanuit onze orthopedagogen.
 • Met wettelijk verplicht en CAO erkend IKK certificaat na afronding.
 • 21 uur: 16 uur theorie en 5 uur praktijk.
Nu aanschaffen
Zorg dat je op tijd geschoold bent!

Scholing Werken met Baby's

Kijk hier het filmpje van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de veranderingen in de kinderopvang door de komst van de wet IKK.

Abonnement Kinderopvang

Wel aanmelden maar nog niet betalen?

Wil jij jouw pedagogisch medewerkers aanmelden maar ben jij niet degene die de betalingen uitvoert? Klik dan op onderstaande knop om de medewerkers alvast vrijblijvend aan te melden. Wij nemen dan contact met je op over het betalen van de factuur. Alleen door het tijdig aanmelden van pedagogisch medewerkers via dit formulier (of door direct af te rekenen) kun je gebruik maken van de lopende kortingen.