Onbeperkt toegang tot 35+ online cursussen voor de Kinderopvang

Met onze modules versterk je je pedagogische kwaliteit en treed je GGD-inspecties met vertrouwen tegemoet.

Je scholingsplan als fundament voor positieve GGD-inspecties

Pedagogisch Medewerkers moeten zich zelfverzekerd voelen over de pedagogische kwaliteit die zij bieden. Ze zouden geen spanning en stress moeten krijgen van een onaangekondigde inspectie, omdat ze weten dat het goed zit met de pedagogische kwaliteit die zij bieden. Onze modules zijn gebaseerd op de wettelijke regels én inspectiedomeinen van de GGD. Door middel van 4 pijlers leert de pedagogisch medewerker alles wat ze moet weten om de kinderen op de groepen de beste kwaliteit verzorging en opvoeding te bieden:

 • Kennis van de Pedagogische Basisdoelen en vaardigheden om deze toe te passen.
 • Kennis van de Interactievaardigheden voor de Kinderopvang en de vaardigheden om deze toe te passen.
 • Weten wat Structurele Kwaliteit is: op de hoogte zijn van de laatste eisen, werken volgens de Meldcode Kindermishandeling, een gevarieerd activiteitenaanbod kunnen aanbieden en nog veel meer.
 • Proceskwaliteit kunnen bieden door stevige inhoudelijke kennis over belangrijke onderwerpen op het gebied van jonge kind ontwikkeling. 

Met de Leerlijn Kinderopvang krijgt de pedagogisch medewerker toegang tot ruim 35 online cursusmodules gebaseerd op bovenstaande 4 pijlers. Daarmee heb je de mogelijkheid om onbeperkt na te scholen en kennis op te doen die de pedagogische kwaliteit versterkt. En dat zal zeker zichtbaar zijn tijdens een observatie van de GGD-inspecteur!

Zij gingen je voor...

Eye-opener!
De cursussen in het abonnement zijn echt eye-openers. Soms twijfel ik of ik het allemaal wel goed doe tijdens mijn werk op de groep. Door de verschillende modules te volgen krijg ik over allerlei belangrijke onderwerpen meer kennis, die ik ook direct kan gebruiken in mijn werk in de praktijk. Ik ben er heel blij mee. De leeromgeving werkt ook overzichtelijk.
Jiska - Pedagogisch Medewerker
Positieve reacties
We zijn ontzettend blij met het lidmaatschap van Leerlijn Kinderopvang. Van te voren was ik bang dat medewerkers er misschien geen gebruik van zouden maken, maar ik hoor tijdens teamvergaderingen terug dat het echt ondersteunend is voor het werk op de groep. Zelfs de grootste scepticus in ons team is er al mee aan de slag. Top!
Monique - Houder KDV
Praktisch toepasbaar

Wat ik vooral heel erg fijn vind aan de online leeromgeving is dat ik altijd kan inloggen op een moment dat het mij uitkomt. Ik kan de modules volgen die ik zelf interessant vindt. Daardoor voelt het niet alsof ik verplicht een cursus moet volgen, maar draagt het bij aan mijn ontwikkeling. Daardoor vind ik mijn werk ook weer veel leuker.

Leonie, Pedagogisch Medewerker

4 Pijlers voor Pedagogische Kwaliteit

Er is héél veel verschillende informatie beschikbaar over waar je als kinderdagverblijf en pedagogisch medewerker nu precies aan moet voldoen. En overal staat weer net iets anders. Je krijgt te maken met verschillende wetten en bijbehorende besluiten, zoals de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK). De GGD van elke gemeente heeft de taak om toezicht te houden in de kinderopvang en te zorgen dat de kwaliteit van de kinderopvang goed is en blijft. Zij werken met diverse inspectiedomeinen. 


Met de Leerlijn Kinderopvang krijgen Pedagogisch Medewerkers toegang tot online cursussen die vallen onder 4 pijlers die allen gebaseerd zijn op zowel de wettelijke regelingen als de inspectiedomeinen van de GGD. Daardoor ben je verzekerd van goede kwaliteit scholing die een bijdrage levert aan het versterken van de pedagogische kwaliteit. Bovendien helpt het om 'door de bomen het bos' weer te vinden, waardoor zowel de houder van het kinderdagverblijf als ook de pedagogisch medewerkers weer met zelfvertrouwen aan het werk gaan en geen stress meer krijgen als de GGD inspecteur onverwachts op de stoep staat. 


Dit zijn de 4 pijlers:

Pedagogische Basisdoelen

Modules gericht op de 4 pedagogische basisdoelen die bij elke GGD inspectie centraal staan:

 • Bieden van Emotionele Veiligheid
 • Persoonlijke Competentie Stimuleren
 • Sociale Competentie stimuleren
 • Ontwikkeling van Normen en Waarden


De cursist leert hoe ze de pedagogische basisdoelen kan toepassen in haar dagelijkse werkzaamheden en hoe ze dit mondeling kan toelichten.

Interactievaardigheden Kinderopvang

Leerzame modules gericht op de 6 interactievaardigheden die speciaal zijn opgesteld voor de kinderopvang en o.a. in de Wet IKK aan gerefereerd wordt:

 • Emotionele Ondersteuning bieden
 • Autonomie van een kind stimuleren
 • Structuur en grenzen bieden
 • Communicatie met Jonge Kinderen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Interacties onderling begeleiden


De cursist leert hoe ze de interactievaardigheden kan toepassen in haar dagelijkse werkzaamheden en hoe ze dit mondeling kan toelichten.

Structurele Kwaliteit

Modules die de 'hardere kwaliteitseisen' bespreken, zodat iedereen weet wat de regels en eisen zijn in de kinderopvang. Maar ook praktische cursussen gericht op spel, materiaal en activiteiten. Denk aan modules over:

 • Verplicht werken met de Meldcode Kindermishandeling
 • Modules over Veiligheid, hygiene en eisen aan de opvangruimte (vanaf Q3 2024)
 • Modules over de huidige opleidingseisen, beroepskracht-kindratio en groepsgroottes (vanaf Q3 2024).
 • Module over het in de praktijk brengen van het theoretische Pedagogisch Beleid
 • Spelontwikkeling (vanaf Q2 2025)
 • Creëren van een passend spel-aanbod (vanaf Q2 2025).

Proceskwaliteit

Diepgaande modules over diverse belangrijke onderwerpen op het gebied van jonge kind ontwikkeling, zoals modules over:

 • Veilige Gehechtheid 0 - 4 jaar
 • Vroegtijdig signaleren van opvallend gedrag
 • Omgaan met druk, teruggetrokken en trauma-gerelateerd gedrag (vanaf Q4 2024)
 • Emotie-regulatie en (veelvuldig) huilen
 • De sociale-, emotionele-, cognitieve- en persoonlijkheidsontwikkeling van jonge kinderen (vanaf Q2 2025)
 • In gesprek gaan met ouders 

Jij wilt toch ook goed voorbereid zijn en hoge kwaliteit leveren?

Voor een 'no-brainer prijs' ontvang je nu toegang tot alle online modules die de 6 inspectiedomeinen van de GGD behandelen. De pedagogisch medewerker versterkt haar pedagogisch handelen en iedereen die deze modules volgt krijgt up-to-date kennis over de eisen, wetten en inspectiedomeinen van de GGD. Fijn voor de kindjes, fijn voor hun ouders en fijn voor de medewerkers van het kinderdagverblijf zelf. 

€ 1305-
€139,95

Leerlijn Pedagogische Kwaliteit - 3 jaar

  • Modules gericht op Pedagogische Kwaliteit volgens de Wet en de GGD.
  • Online scholing, op eigen tijd en tempo online te volgen, gewoon thuis op de bank.
  • Ondersteuning bij zowel praktische als inhoudelijke vragen.
  • Elk kwartaal nieuw aanbod, gebaseerd op input van cursisten.


  De waarde van alle losse modules is €1305. Bij een 3-jaarabonnement betaal je nu slechts €139,95 per licentie per jaar. Per maand betalen kan ook (€15,- per licentie maand).

€ 1305-
€169,95

Leerlijn Pedagogische Kwaliteit - 1 jaar

   • Modules gericht op Pedagogische Kwaliteit volgens de Wet en de GGD.
   • Online scholing, op eigen tijd en tempo online te volgen, gewoon thuis op de bank.
   • Ondersteuning bij zowel praktische als inhoudelijke vragen.
   • Elk kwartaal nieuw aanbod, gebaseerd op input van cursisten.


   De waarde van alle losse modules is €1305. Bij een 1-jaarabonnement betaal je nu slechts €169,95 per licentie. Per maand betalen kan ook (€17,- per licentie maand).

Wat andere cursisten zeggen...

Module: Meldcode Kindermishandeling

Ik wilde deze cursus volgen om verdieping te zoeken in wat te doen bij eventuele kindermishandeling. De cursus heeft goede inhoudelijke informatie en biedt veel, duidelijke voorbeelden.

Ik heb geleerd dat ook bij kinderen waarbij het lijkt alsof er niet veel aan de hand lijkt te zijn er wel iets aan de hand kan zijn!


Het contact verliep soepel en na het aanvragen van de cursus werd ik snel toegevoegd aan de online leeromgeving. 


Matthijs - Pedagogisch Medewerker
Module: Vroegsignalering bij Jonge Kinderen

Ik ben deze cursus gaan volgen omdat ik verdieping mistte wat betreft dit onderwerp.


Door middel van deze cursus heb ik mooie handvaten gekregen over hoe je te werk kunt gaan wanneer jij of je collega iets opvallends denkt te signaleren.


Na het afronden van de cursus heb je voor jezelf helder welke stappen je kunt ondernemen wanneer jij opvallend gedrag signaleert. 

Erica - Gastouder
Module: Omgaan met Huilen en Emoties

Ik heb meer inzicht over het omgaan met baby's en de cursus laat mij reflecteren op mijn eigen handelen.

Het huilen van een kindje hoeft niet altijd een reden hoeft te hebben, huilen is 'normaal' zonder dat je je hier als verzorger zelf schuldig over hoort te voelen.  

Door deze cursus kijk ik weer met een frisse blik naar hoe ik aan het werkt ben. Het geeft nieuwe inzichten in het werken met baby's.


Patricia - Pedagogisch Medewerker

Zorg dat jouw medewerkers vertrouwen krijgen in hun Pedagogisch handelen.