Hoe signaleer je onveiligheid?

Als pedagogisch professional wil je het allerbeste voor alle kindjes. Of je nu houder van een KDV/Gastouderbureau bent, of zelf op de werkvloer staat als pedagogisch medewerker of gastouder. Het is super belangrijk dat jij goed weet hoe je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van peuters. Zodat je hen kunt helpen bij elke ontwikkelingsstap. En daar komt heel wat bij kijken. In deze cursus ga je aan de hand van de zes interactievaardigheden stap voor stap leren hoe je de peuters het beste kunt ondersteunen en begeleiden. Je zult verrast zijn!

Blijf voldoen aan alle eisen...

Zoals je waarschijnlijk weet is het voor elk kinderdagverblijf en elke pedagogisch medewerker verplicht om aan te tonen dat er voldoende kennis is op het gebied van de ontwikkeling van baby's. Maar het is uiteraard ook ontzettend belangrijk dat je als pedagogisch professional voldoende weet over het herkennen van en professioneel handelen bij onveiligheid. Daarvoor hoef je (nog) geen verplicht certificaat te behalen, maar het is wel heel belangrijk dat elke pedagogisch professional goed weet hoe je de signalen van onveiligheid kunt herkennen en wat je verantwoordelijkheden zijn bij onveiligheid. Dat zijn we als professionals aan de allerkleinsten verplicht.

Leerdoelen Veiligheid Voorop

Voor deze e-learning zijn een aantal leerdoelen opgesteld. Het gaat bij deze doelen om bepaalde kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het werken in situaties waarin (vermoedens van) onveiligheid zich mogelijk voordoet. Na het doorlopen van deze cursus is de pedagogisch professional bekend met het protocol kindermishandeling en kan zij daar naar handelen.

Pedagogisch professionals:

 • Weten wat onveiligheid en kindermishandeling betekent en weten welke verschillende vormen van kindermishandeling er zijn .
 • Weten hoe onveiligheid en kindermishandeling kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
 • Kunnen signalen van onveiligheid en/of kindermishandeling herkennen en in kaart brengen. 
 • Weten hoe ze signalen van onveiligheid en/of kindermishandeling kunnen bespreken met collega's. 
 • Weten hoe ze op een respectvolle en niet-oordelende manier in gesprek zouden kunnen gaan met ouders over onveiligheid.
 • Weten hoe de 'Meldcode Kindermishandeling' werkt, kennen hun verantwoordelijkheden zoals beschreven in het 'Protocol Kindermishandeling en Grensoverschrijdend Gedrag'. 

Inhoudelijke modules met veel praktijkvoorbeelden

De cursus 'Veiligheid Voorop' is er op gericht om Pedagogisch Professionals een kwaliteitsslag te laten maken op het gebied van  het signaleren, beschrijven en professioneel handelen bij (mogelijke) onveiligheid. Iedereen die met jonge kinderen werkt weet dat er soms onveiligheid kan voorkomen in gezinnen. Het doel van deze training is dat iedereen bekwaam is in het volgen van de stappen die de Meldcode Kindermishandeling voorschrijft. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, keynotes en theorie leert de pedagogisch professional stap voor stap wat er van haar wordt verwacht en hoe zij moet handelen bij (vermoedens van) onveiligheid. Dit zorgt ervoor dat de professional zelfverzekerd aan het werk kan en hierover ook in gesprek kan gaan met collega's en ouders.

Het is ons doel dat pedagogisch professionals niet 'wegkijken' bij mogelijke signalen, omdat het moeilijk of confronterend is. We willen een veilige sfeer creëren, waarin samen met ouders het gesprek over onveiligheid kan worden aangegaan. Dit betekent dat we nooit beschuldigen, maar wel altijd bespreken wat we zien. 

 • Module 1: Wat is kindermishandeling?
  In deze module bespreken we wat kindermishandeling en onveiligheid precies inhoudt. We bespreken het verschil tussen fysieke en emotionele onveiligheid en de definities van verwaarlozing en mishandeling. We bespreken wat risicofactoren zijn voor onveiligheid en wat de korte en lange termijn gevolgen zijn van opgroeien in onveiligheid. Ook bespreken we hoe onveiligheid kan ontstaan, zelfs bij gezinnen waarvan het lijkt dat alles daar helemaal in orde is.
 • Module 2: De Meldcode Kindermishandeling
  Op het moment dat je als pedagogisch professional geconfronteerd wordt met signalen van onveiligheid is het van belang dat je hier op een professionele manier mee omgaat. Sinds 1 januari 2019 is het daarbij verplicht om gebruik te maken van een afwegingskader. Het afwegingskader beschrijft wanneer en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van kindermishandeling als noodzakelijk wordt beschouwd. In deze module staat de meldcode kindermishandeling en het daarbij behorende afwegingskader centraal. Na het volgen van deze module weet de pedagogisch professional precies wat er van haar verwacht wordt en welke stappen zij kan/moet nemen bij het signaleren van onveiligheid.
 • Module 3: Oefenen met praktijkvoorbeelden
  Deze module staat in het teken van het oefenen met praktijkvoorbeelden. Aan de hand van echte casuïstiek (vanuit de praktijk van onze orthopedagogen) worden de pedagogisch professionals uitgedaagd om de stappen van de Meldcode te oefenen, zodat zij dit moeiteloos in de praktijk kunnen toepassen wanneer er signalen van onveiligheid zijn bij een kindje op de groep. We weten dat theorie alleen veel minder blijft 'hangen', zeker bij zo'n ingewikkeld onderwerp als onveiligheid. Daarom beslaat deze module met praktijkoefeningen een belangrijk deel van de cursus.


Meld je (personeel) nu aan

Je kunt jezelf als pedagogisch professional aanmelden voor de cursus Veiligheid Voorop. Natuurlijk kun je als houder van een KDV of GOB de cursus ook aanvragen voor je personeel. Wil je de komende jaren een echte kwaliteitsslag maken, overweeg dan zeker ook onze gehele leerlijn, waar de cursus Veiligheid Voorop onderdeel van is.

Breng en houd de kwaliteit van de opvang op peil

 • De e-learning is op eigen tijd en tempo te volgen. Gewoon vanuit huis.
 • Geen invallers nodig wanneer je vaste personeel getraind wordt (in tegenstelling tot op locatie)
 • Geen extra reiskosten, locatiekosten, hoge trainers-kosten.
 • Snel, betrouwbaar en inhoudelijk sterk (door orthopedagogen ontwikkeld)
 • Zeer betaalbaar: hoge prijs-kwaliteitverhouding
 • Ook bij e-learning is het mogelijk om 'samen, met het hele team' te leren.
           De online training nodigt uit tot overleg en reflectie in de praktijk.
           Zo kan je toch van elkaar leren, ondanks dat je de theorie individueel doorloopt.

Liever een offerte?

Wil je jezelf of je pedagogisch medewerkers opgeven voor de babyscholing, maar betaal je de factuur niet zelf? Of wil je wel aanmelden, maar heb je nog een specifieke vraag?

Vraag dan via onderstaande knop een offerte aan. Je kunt dan al medewerkers opgeven maar hoeft nog niet te betalen. We denken graag met je mee.