Onbeperkt toegang tot 35+ online cursussen voor de Kinderopvang

Met onze modules versterk je je pedagogische kwaliteit en treed je GGD-inspecties met vertrouwen tegemoet.

Meer informatie


Je scholingsplan als fundament voor positieve GGD-inspecties

Je Pedagogisch Medewerkers moeten zich zelfverzekerd voelen over de pedagogische kwaliteit die zij bieden. Ze zouden geen spanning en stress moeten krijgen van een onaangekondigde inspectie, omdat ze weten dat het goed zit met de pedagogische kwaliteit die zij bieden. Onze modules zijn gebaseerd op de wettelijke regels én inspectiedomeinen van de GGD. Door middel van 4 pijlers leren jouw medewerkers alles wat ze moeten weten om de kinderen op jullie groepen de beste kwaliteit verzorging en opvoeding te bieden:

 • Kennis van de Pedagogische Basisdoelen en vaardigheden om deze toe te passen.
 • Kennis van de Interactievaardigheden voor de Kinderopvang en de vaardigheden om deze toe te passen.
 • Weten wat Structurele Kwaliteit is: op de hoogte zijn van de laatste eisen, werken volgens de Meldcode Kindermishandeling, een gevarieerd activiteitenaanbod kunnen aanbieden en nog veel meer.
 • Proceskwaliteit kunnen bieden door stevige inhoudelijke kennis over belangrijke onderwerpen op het gebied van jonge kind ontwikkeling. 


Met de Leerlijn Kinderopvang krijgen jouw medewerkers toegang tot ruim 35 online cursusmodules gebaseerd op bovenstaande 4 pijlers. Daarmee hebben ze de mogelijkheid om onbeperkt na te scholen en kennis op te doen die hen helpt bij het versterken van de pedagogische kwaliteit. En dat zal zeker zichtbaar zijn tijdens een observatie van de GGD-inspecteur!

Zij gingen je voor...

Eye-opener!
De cursussen in het abonnement zijn echt eye-openers. Soms twijfel ik of ik het allemaal wel goed doe tijdens mijn werk op de groep. Door de verschillende modules te volgen krijg ik over allerlei belangrijke onderwerpen meer kennis, die ik ook direct kan gebruiken in mijn werk in de praktijk. Ik ben er heel blij mee. De leeromgeving werkt ook overzichtelijk.
Jiska - Pedagogisch Medewerker
Positieve reacties
We zijn ontzettend blij met het lidmaatschap van Leerlijn Kinderopvang. Van te voren was ik bang dat medewerkers er misschien geen gebruik van zouden maken, maar ik hoor tijdens teamvergaderingen terug dat het echt ondersteunend is voor het werk op de groep. Zelfs de grootste scepticus in ons team is er al mee aan de slag. Top!
Monique - Houder KDV
Praktisch toepasbaar

Wat ik vooral heel erg fijn vind aan de online leeromgeving is dat ik altijd kan inloggen op een moment dat het mij uitkomt. Ik kan de modules volgen die ik zelf interessant vindt. Daardoor voelt het niet alsof ik verplicht een cursus moet volgen, maar draagt het bij aan mijn ontwikkeling. Daardoor vind ik mijn werk ook weer veel leuker.

Leonie, Pedagogisch Medewerker

4 Pijlers voor Pedagogische Kwaliteit

Er is héél veel verschillende informatie beschikbaar over waar je als kinderdagverblijf nu precies aan moet voldoen. En overal staat weer net iets anders. Je krijgt te maken met verschillende wetten en bijbehorende besluiten, zoals de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK). De GGD van elke gemeente heeft de taak om toezicht te houden in de kinderopvang en te zorgen dat de kwaliteit van de kinderopvang goed is en blijft. Zij werken met diverse inspectiedomeinen. 


Met de Leerlijn Kinderopvang krijgen Pedagogisch Medewerkers toegang tot online cursussen die vallen onder 4 pijlers die allen gebaseerd zijn op zowel de wettelijke regelingen als de inspectiedomeinen van de GGD. Daardoor ben je verzekerd van goede kwaliteit scholing die een bijdrage levert aan het versterken van de pedagogische kwaliteit. Bovendien helpt het om 'door de bomen het bos' weer te vinden, waardoor zowel de houder van het kinderdagverblijf als ook de pedagogisch medewerkers weer met zelfvertrouwen aan het werk gaan en geen stress meer krijgen als de GGD inspecteur onverwachts op de stoep staat. 
De verschillende modules bekijken


De 4 pijlers:

De Pedagogische Basisdoelen

Concrete modules gericht op de 4 pedagogische basisdoelen die bij elke GGD inspectie centraal staan, zoals het bieden van Emotionele Veiligheid, Persoonlijke Competentie Stimuleren, Sociale Competentie stimuleren en de Ontwikkeling van Normen en Waarden.

4 modules van in totaal 4 uur.

Interactievaardigheden voor de Kinderopvang

Leerzame modules gericht op de 6 interactievaardigheden die speciaal zijn opgesteld voor de kinderopvang en waaraan o.a. in de wet IKK aan gerefereerd wordt: Emotionele Ondersteuning bieden, de Autonomie van een kind stimuleren, Structuur en grenzen bieden, Communicatie met Jonge Kinderen, Ontwikkelingsstimulering en Interacties onderling begeleiden. 

6 modules van in totaal 12 uur.

Structurele Kwaliteit

Online modules die de 'hardere kwaliteitseisen' bespreken, zodat iedereen weet wat de regels en eisen zijn in de kinderopvang. Denk aan modules over het verplicht werken met de Meldcode Kindermishandeling, modules over Veiligheid, hygiene en eisen aan de opvangruimte (vanaf Q3 2024), modules over de huidige opleidingseisen, beroepskracht-kindratio en groepsgroottes (vanaf Q3 2024). Maar bijvoorbeeld ook een module over het in de praktijk brengen van het theoretische Pedagogisch Beleid, modules over spelontwikkeling (vanaf Q2 2025) en het creëren van een passend spel-aanbod (vanaf Q2 2025).

8 modules van in totaal 22 uur.

Proceskwaliteit

Diepgaande online modules over diverse belangrijke onderwerpen op het gebied van jonge kind ontwikkeling, zoals modules over emotie-regulatie en het stress-systeem, omgaan met huilen en veilige gehechtheid. Maar ook modules over het vroegtijdig signaleren van opvallend gedrag en diverse modules over omgaan met druk, teruggetrokken of trauma-gerelateerd gedrag. Ook worden er in Q1 2025 diverse modules toegevoegd over de persoonlijkheids-, sociale-, emotionele-, en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen.

17 modules van in totaal 37 uur.

Jij wilt toch ook goed voorbereide Pedagogisch Medewerkers?

Voor een 'no-brainer prijs' ontvangt jouw medewerker nu toegang tot alle online modules die alle inspectiedomeinen van de GGD behandelen. Bovendien valt er onder de pijler 'Proceskwaliteit' nog enorm veel bij te scholen op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen. Fijn voor de kindjes, fijn voor hun ouders en fijn voor jou als houder/manager. Meld je personeel nu aan en zorg dat zij weer vertrouwen krijgen in zichzelf en hun pedagogisch handelen.

€ 1305-
€139,95

Leerlijn Pedagogische Kwaliteit - 3 jaar

  • 35+ Modules gericht op Pedagogische Kwaliteit volgens de Wet en de GGD.
  • 70+ uur scholing, op eigen tijd en tempo online te volgen, gewoon thuis op de bank.
  • Ondersteuning bij zowel praktische als inhoudelijke vragen.


  De waarde van alle losse modules is €1305. Bij een 3-jaarabonnement betaal je nu slechts €139,95 per licentie per jaar. Per maand betalen kan ook (€15,- per licentie maand).

€ 1305-
€169,95

Leerlijn Pedagogische Kwaliteit - 1 jaar

   • 35+ Modules gericht op Pedagogische Kwaliteit volgens de Wet en de GGD.
   • 70+ uur scholing, op eigen tijd en tempo online te volgen, gewoon thuis op de bank.
   • Ondersteuning bij zowel praktische als inhoudelijke vragen.


   De waarde van alle losse modules is €1305. Bij een 1-jaarabonnement betaal je nu slechts €169,95 per licentie. Per maand betalen kan ook (€17,- per licentie maand).

Wat andere cursisten zeggen...

Module: Meldcode Kindermishandeling

Ik wilde deze cursus volgen om verdieping te zoeken in wat te doen bij eventuele kindermishandeling. De cursus heeft goede inhoudelijke informatie en biedt veel, duidelijke voorbeelden.

Ik heb geleerd dat ook bij kinderen waarbij het lijkt alsof er niet veel aan de hand lijkt te zijn er wel iets aan de hand kan zijn!


Het contact verliep soepel en na het aanvragen van de cursus werd ik snel toegevoegd aan de online leeromgeving. 


Matthijs - Pedagogisch Medewerker
Module: Vroegsignalering bij Jonge Kinderen

Ik ben deze cursus gaan volgen omdat ik verdieping mistte wat betreft dit onderwerp.


Door middel van deze cursus heb ik mooie handvaten gekregen over hoe je te werk kunt gaan wanneer jij of je collega iets opvallends denkt te signaleren.


Na het afronden van de cursus heb je voor jezelf helder welke stappen je kunt ondernemen wanneer jij opvallend gedrag signaleert. 

Erica - Gastouder
Module: Omgaan met Huilen en Emoties

Ik heb meer inzicht over het omgaan met baby's en de cursus laat mij reflecteren op mijn eigen handelen.

Het huilen van een kindje hoeft niet altijd een reden hoeft te hebben, huilen is 'normaal' zonder dat je je hier als verzorger zelf schuldig over hoort te voelen.  

Door deze cursus kijk ik weer met een frisse blik naar hoe ik aan het werkt ben. Het geeft nieuwe inzichten in het werken met baby's.


Patricia - Pedagogisch Medewerker

Zorg dat jouw medewerkers vertrouwen krijgen in hun Pedagogisch handelen.

Hieronder lees je meer over de modules die gezamenlijk zorgen voor Pedagogische Kwaliteit volgens de wettelijke vereisten en de inspectiedomeinen van de GGD:

Pijler 1: Pedagogische Basisdoelen

Speciaal voor de kinderopvang zijn er 4 Pedagogische Basisdoelen opgesteld. Iedere pedagogisch professional moet volgens deze basisdoelen werken, om ervoor te zorgen dat de basis van de kwaliteit van opvang kan worden gegarandeerd. De Pedagogische Basisdoelen moeten terugkomen in het Pedagogisch Beleidsplan en worden nadrukkelijk geobserveerd tijdens GGD inspecties. Het is dus van noodzakelijk belang dat jouw pedagogisch medewerkers deze basisdoelen niet alleen kunnen benoemen maar ook doorlopend toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden met de kinderen. In onze online leeromgeving tref je diverse modules aan over de pedagogische basisdoelen, waarbij we bespreken hoe je ermee kunt werken, hoe je ze mondeling kunt toelichten en hoe ze je helpen om de kwaliteit van je pedagogisch handelen te versterken. 

Basisdoel 1

In deze module bespreken we het eerste Pedagogische Basisdoel: Emotionele Veiligheid bieden

Duur: 1 uur

Basisdoel 2

Deze module gaat over het tweede Pedagogische Basisdoel: Persoonlijke Competentie.

Duur: 1 uur

Basisdoel 3

In deze module bespreken we het derde Pedagogische Basisdoel: Sociale Competentie.

Duur: 1 uur

Basisdoel 4

In deze module bespreken we het vierde Pedagogische Basisdoel: Normen en Waarden.

Duur: 1 uur

Pijler 2: Interactievaardigheden

De zes interactievaardigheden voor de kinderopvang worden door de Wet gezien als 'de sleutel voor uitvoeringskwaliteit'. Dat betekent dat jouw Pedagogisch Medewerkers goed moeten weten welke 6 vaardigheden er zijn, hoe je ze kunt omschrijven en natuurlijk vooral: hoe je ze kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. De modules in onze online leeromgeving zijn zo geschreven dat de theorie direct praktisch toepasbaar is. Er wordt gebruik gemaakt van veel video's, quizzen en reflectie-opdrachten, zodat de Pedagogisch Medewerker zich de interactievaardigheden echt eigen maakt.

Interactievaardigheid 1

In deze module bespreken we de eerste Interactievaardigheid: Emotionele Ondersteuning bieden.

Duur: 2 uur

Interactievaardigheid 2

In deze module bespreken we de tweede Interactievaardigheid: Respect voor Autonomie.

Duur: 2 uur

Interactievaardigheid 3

In deze module bespreken we de derde Interactievaardigheid: Structuur en Grenzen bieden.

Duur: 2 uur

Interactievaardigheid 4

In deze module bespreken we de vierde Interactievaardigheid: Communicatie met jonge kinderen.

Duur: 2 uur

Interactievaardigheid 5

In deze module bespreken we de vijfde Interactievaardigheid: Ontwikkelings-stimulering.

Duur: 2 uur

Interactievaardigheid 6

In deze module bespreken we de zesde Interactievaardigheid: Onderlinge interacties begeleiden.

Duur: 2 uur

Pijler 3: Structurele Kwaliteit

Onder de Pijler 'Structurele Kwaliteit' vallen alle online modules die de 'hardere kwaliteitseisen' bespreken, zodat iedereen weet wat de regels en eisen zijn in de kinderopvang. Denk aan modules over het verplicht werken met de Meldcode Kindermishandeling, modules over veiligheid, hygiene en eisen aan de opvangruimte, modules over de huidige opleidingseisen, beroepskracht-kindratio en groepsgroottes.  Maar bijvoorbeeld ook een module over het in de praktijk brengen van het theoretische Pedagogisch Beleid, modules over spelontwikkeling en het creëren van een passend activiteitenaanbod.

Wat is Kindermishandeling?

Een belangrijke en noodzakelijke module over wat kindermishandeling is, welke risicofactoren er kunnen spelen en wat de gevolgen van kindermishandeling kunnen zijn.


Duur: 2,5 uur

Werken met de Meldcode Kindermishandeling

In deze module leer je stap voor stap te werken volgen de Meldcode Kindermishandeling. Dit is verplicht voor Pedagogisch Medewerkers.


Duur: 2,5 uur

Oefenen met de Meldcode Kindermishandeling

Een praktische module waarbij je met behulp van een anonieme praktijkcasus de stappen van de Meldcode oefent, zodat je het gemakkelijk kunt toepassen in de praktijk.


Duur: 2,5 uur

Veiligheid, hygiene en eisen aan de opvangruimte

Een duidelijk overzicht van de eisen aan veiligheid, hygiene en de opvangruimte van een kinderdagverblijf. 


Duur: 1 uur

Opleidingseisen, BKR en groepsruimtes

Een duidelijk overzicht van de laatste eisen op het gebied van de beroepskracht-kindratio, opleidingseisen en groepsruimtes.


Vanaf Q3 2024 - Duur: 1 uur

Aan de slag met het Pedagogisch Beleidsplan

In deze module transformeert de medewerker het theoretische pedagogisch beleid tot een praktisch toepasbaar handelingsplan voor op de groep.


Duur: 6 uur

Spel ter bevordering van de ontwikkeling

Leer hoe je spel kunt inzetten bij jonge kinderen ten behoeve van hun ontwikkeling op verschillende gebieden. 


Vanaf Q3 2024 - Duur: 3 uur

Een activiteitenaanbod creëren

Volgens de laatste onderzoeken een onderbelicht onderdeel in de kinderopvang; hoe creëer je een goed activiteitenaanbod?


Vanaf Q3 2024 - Duur 3 uur

Pijler 4: Proces kwaliteit

''Proceskwaliteit is de kwaliteit van de ervaringen die kinderen opdoen in hun interacties met de sociale en materiële omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om het contact met leeftijdgenootjes en de pedagogisch medewerkers. Deze kwaliteit is moeilijk te waarborgen via regels en wetten, maar vereist een kritische blik en grondige bij-en nascholing van pedagogisch medewerkers op diverse onderwerpen.'' - BOINK

Binnen deze pijler bieden we modules over diverse belangrijke onderwerpen op het gebied van jonge kind ontwikkeling, zoals modules over emotie-regulatie en het stress-systeem, omgaan met huilen en veilige gehechtheid. Maar ook modules over het vroegtijdig signaleren van opvallend gedrag en diverse modules over omgaan met druk, teruggetrokken of trauma-gerelateerd gedrag. Ook worden er in Q1 2025 diverse modules toegevoegd over de persoonlijkheids-, sociale-, emotionele-, en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen.

Emotie-regulatie en het stress-systeem

Hoe werkt het stress-systeem van jonge kinderen en wat kun jij doen om de emoties van kinderen te helpen reguleren?


Duur: 2 uur

Waarom huilen jonge kinderen? 

Waarom huilen jonge kinderen? Wat is eigenlijk de functie van huilen en wat wil het kind ons vertellen?


Duur: 1,5 uur

Wat te doen bij (veelvuldig) huilen?

Wat kun je het beste doen bij huilen? Hoe blijf je zelf rustig? Hoe kun je het kind ondersteunen bij zijn emoties?


Duur: 2 uur

Wat is Veilige Gehechtheid?

Welke vormen van gehechtheid zijn er en hoe kun je ze onderscheiden?


Duur: 2 uur

De bouwstenen van Gehechtheid

De bouwstenen voor het ontwikkelen van een veilige of onveilige gehechtheid.


Duur: 2 uur

Onveilige gehechtheid signaleren

Hoe  signaleer je onveilige gehechtheid en hoe ga je hier over in gesprek?


Duur: 2 uur

Omgaan met Hechtingsproblemen

Wat kun je doen als een kind hechtingsproblemen heeft en dit  zichtbaar is op de groep?


Duur: 2 uur

Wat is vroegsignalering?

Wat is nog normaal gedrag, wanneer noemen we het afwijkend en waarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd de ontwikkeling van een kindje in de gaten te houden?


Duur: 2,5 uur

In kaart brengen van opvallend gedrag

Maak gebruik van het door ons ontwikkelde observatie-systeem voor het in kaart brengen van opvallend gedrag.


Duur: 2,5 uur

Rapportage en in gesprek gaan over opvallend gedrag

Weet hoe je een verslag kunt schrijven over je observaties en hoe je vervolgens in gesprek gaat over opvallend gedrag.


Duur: 2,5 uur

Omgaan met druk gedrag

Wat kun je doen bij druk gedrag? Hoe kun je het kind het beste ondersteunen en hoe houd je het veilig voor de andere kinderen?


Vanaf Q4 2024 - Duur: 3 uur

Omgaan met teruggetrokken gedrag

Hoe ga je om met een kindje dat zich terugtrekt op de groep? Hoe kan je dit kindje helpen in zijn ontwikkeling?


Vanaf Q4 2024- Duur: 3 uur 

Omgaan met trauma-gerelateerd gedrag 

Hoe ga je om met een kindje dat (mogelijk) trauma-gerelateerd gedrag laat zien op de groep? Hoe kun je dit kind het beste ondersteunen?


Vanaf Q1 2025 - Duur: 3 uur

De persoonlijkheids-ontwikkeling van jonge kinderen 

Wat verstaan we onder de persoonlijkheidsontwikkeling bij een jong kind en hoe lever jij hier een bijdrage aan? 


Vanaf Q2 2025 - Duur: 3 uur

De sociale ontwikkeling van jonge kinderen

Wat verstaan we onder de sociale ontwikkeling bij een jong kind en hoe lever jij hier een bijdrage aan? 


Vanaf Q2 2025 - Duur: 3 uur

De emotionele ontwikkeling van jonge kinderen

Wat verstaan we onder de emotionele ontwikkeling bij een jong kind en hoe lever jij hier een bijdrage aan? 


Vanaf Q2 2025 - Duur: 3 uur

De cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen

Wat verstaan we onder de cognitieve ontwikkeling bij een jong kind en hoe lever jij hier een bijdrage aan? 


Vanaf Q2 2025 - Duur: 3 uur

In gesprek gaan met ouders

Hoe ga je in gesprek met ouders? Hoe bied je een luisterend oor en kun je tegelijkertijd jouw verhaal vertellen?


Vanaf Q3 2025 - Duur: 2 uur

Goede rapportages schrijven

Hoe schrijf je rapportages die voor ouders en eventuele betrokken professionals goed leesbaar zijn en een duidelijk beeld schetsen van het kind?


Vanaf Q3 2025 - Duur: 2 uur

€ 1305-
€139,95

Leerlijn Pedagogische Kwaliteit - 3 jaar

  • 35+ Modules gericht op Pedagogische Kwaliteit volgens de Wet en de GGD.
  • 75+ uur scholing, op eigen tijd en tempo online te volgen, gewoon thuis op de bank.
  • Ondersteuning bij zowel praktische als inhoudelijke vragen.


  De waarde van alle losse modules is €1305. Bij een 3-jaarabonnement betaal je nu slechts €139,95 per licentie per jaar. Per maand betalen kan ook (€15,- per licentie maand).

€ 1305-
€169,95

Leerlijn Pedagogische Kwaliteit - 1 jaar

   • 35+ Modules gericht op Pedagogische Kwaliteit volgens de Wet en de GGD.
   • 75+ uur scholing, op eigen tijd en tempo online te volgen, gewoon thuis op de bank.
   • Ondersteuning bij zowel praktische als inhoudelijke vragen.


   De waarde van alle losse modules is €1305. Bij een 1-jaarabonnement betaal je nu slechts €169,95 per licentie. Per maand betalen kan ook (€17,- per licentie maand).