Hoe gaat het met jullie peuters?

Als pedagogisch professional wil je het allerbeste voor alle kindjes. Of je nu houder van een KDV/Gastouderbureau bent, of zelf op de werkvloer staat als pedagogisch medewerker of gastouder. Het is super belangrijk dat jij goed weet hoe je kunt aansluiten bij de ontwikkeling van peuters. Zodat je hen kunt helpen bij elke ontwikkelingsstap. En daar komt heel wat bij kijken. In deze cursus ga je aan de hand van de zes interactievaardigheden stap voor stap leren hoe je de peuters het beste kunt ondersteunen en begeleiden. Je zult verrast zijn!

Blijf voldoen aan alle eisen...

Zoals je waarschijnlijk weet is het voor elk kinderdagverblijf en elke pedagogisch medewerker verplicht om aan te tonen dat er voldoende kennis is op het gebied van de ontwikkeling van baby's. Maar wist je dat de GGD daarnaast ook inspecteert op de kwaliteit van de peuter-opvang? Daarvoor hoef je (nog) geen verplicht certificaat te behalen, maar het is wel heel belangrijk dat elke pedagogisch professional goed weet hoe je de ontwikkeling van een peuter het beste kunt begeleiden. Dat verwachten ook de ouders van de pedagogisch medewerkers/gastouders aan wie zij hun kindjes toevertrouwen.  

Leerdoelen Beter met Peuters

Deze cursus is gebaseerd op de zes interactievaardigheden voor het werken met peuters. Na het volgen van deze cursus:

 • Is de pedagogisch professional gevoelig voor de signalen die het kind afgeeft, en kan zij hier op de juiste manier op reageren (sensitieve responsiviteit).
 • Ziet en erkent de pedagogisch professional alle kinderen in de groep als individuen, geeft zij ruimte aan de kinderen en stimuleert zij de autonomie van het kind (respect voor autonomie).
 • Is de pedagogisch professional goed in staat om structuur te bieden en grenzen te stellen, en kan zij ervoor zorgen dat kinderen zich hier ook aan houden (structuur bieden en grenzen stellen).
 • Kan de pedagogisch professional door middel van haar communicatie de ontwikkeling van peuters stimuleren, veiligheid bieden en op het niveau van de peuter aansluiten (praten en uitleggen).
 • Is de pedagogisch professional in staat om kinderen te stimuleren en te begeleiden bij het vergroten van kennis en vaardigheden, passend bij het ontwikkelingsniveau en potentieel van het kind (ontwikkeling stimuleren).
 • Is de pedagogisch professional in staat om kinderen zich veilig en vertrouwd met elkaar te voelen. Zij stimuleert verbondenheid in de groep door het creëren van een wij-gevoel d.m.v. rituelen en positieve aandacht (onderlinge interacties begeleiden).

6 interactievaardigheden - 6 modules

De cursus 'Beter met Peuters' is er op gericht om Pedagogisch Professionals een kwaliteitsslag te laten maken op het gebied van hun kennis en vaardigheden in het werken met peuters. Veel pedagogisch professionals zullen inmiddels hun baby-scholing op orde hebben, maar we moeten de peuters natuurlijk niet vergeten. In deze leerzame, op eigen tijd en tempo te volgen e-learning, doorlopen de medewerkers 6 modules. Elke module bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Het praktijkgedeelte bestaat uit een reflectieopdracht en een oefenopdracht, welke gewoon tijdens werktijd kan worden gemaakt. Het gaat erom dat de pedagogisch professional zich bewust wordt van haar handelen en daar even actief bij stil staat tijdens het werk. De cursus Beter met Peuters bestaat uit de volgende modules:


 • Module 1: Sensitieve Responsiviteit
  Deze module bevat o.a. theorie over hoe je goed contact maakt met een peuter; hoe je signalen opvangt en interpreteert, en hoe je vervolgens goed kunt reageren op deze signalen; hoe je peuters kunt aanmoedigen; hoe je omgaat met een kind dat zich onveilig voelt; kortom alles wat een pedagogisch professional maar moet weten over het bieden van emotionele ondersteuning.
 • Module 2: Respect voor autonomie
  In deze module leert de pedagogisch professional hoe ze de fysieke en emotionele grenzen van een peuter kan aanvoelen en daar op kan aansluiten. We bespreken dat een peuter baas is over eigen lichaam en hoe je daar als professional mee omgaat. We focussen op de eigen inbreng van het kind en de balans tussen 'zelf doen' en hulp bieden. Aan de hand van verschillende pedagogische visies/stromingen leren de pedagogisch professional hun eigen visie op autonomie bij peuters te creëren. 
 • Module 3: Structuur en Grenzen stellen
  Deze module gaat over het bieden structuur door middel van rituelen, een dagprogramma, overzicht, pictogrammen etcetera. Er wordt specifiek ingegaan op het stellen van regels, zorgen voor naleving daarvan en het omgaan met (on)gewenst gedrag. De pedagogisch professional leert in deze module waarom het belangrijk is om grenzen te stellen en structuur te bieden, en hoe dit bijdraagt aan de (morele) ontwikkeling van het kind.
 • Module 4: Praten en Uitleggen
  De pedagogisch professional leert in deze module hoe ze haar eigen communicatie kan inzetten om de (taal)ontwikkeling van de peuter te stimuleren. In deze module wordt uitgelegd waarom 'woorden geven aan wat er gebeurd' zo belangrijk is en hoe je dat het beste kunt doen. Er wordt in gegaan op het vertellen van verhalen, het omgaan met meertaligheid en het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.
 • Module 5: Ontwikkelingsstimulering
  De vijfde module staat helemaal in het teken van het stimuleren van de (verschillende gebieden van de) ontwikkeling van peuters. Welke ontwikkelingsstappen maken peuters in deze leeftijdsfase en hoe sluit je daar goed bij aan? Hoe gebruik je spel om de ontwikkeling verder te stimuleren? Wat doe je wel en niet in het begeleiden van (doen alsof) spel en hoe sluit je per kind aan op het juiste niveau? Dit alles en meer komt aan bod in deze module. 
 • Module 6: Onderlinge interacties
  Deze module behandelt het stimuleren van onderlinge interacties tussen peuters. In de peuterfase proberen kinderen veel uit, leggen zij de basis voor latere vriendschappen en leren zij dat er meer in de wereld is dan alleen het 'ik'. De pedagogisch professional leert hoe zij een veilige sfeer kan creëren voor het samen spelen, het samen 'ruzie maken' en het samen weer goed maken. Ook staan we stil bij waarom het zo belangrijk is dat peuters in deze fase veel oefenen met het contact met andere kinderen.


Breng en houd de kwaliteit van de opvang op peil

 • De e-learning is op eigen tijd en tempo te volgen. Gewoon vanuit huis.
 • Geen invallers nodig wanneer je vaste personeel getraind wordt (in tegenstelling tot op locatie)
 • Geen extra reiskosten, locatiekosten, hoge trainers-kosten.
 • Snel, betrouwbaar en inhoudelijk sterk (door orthopedagogen ontwikkeld)
 • Zeer betaalbaar: hoge prijs-kwaliteitverhouding
 • Ook bij e-learning is het mogelijk om 'samen, met het hele team' te leren.
           De online training nodigt uit tot overleg en reflectie in de praktijk.
           Zo kan je toch van elkaar leren, ondanks dat je de theorie individueel doorloopt.

Meld je (personeel) nu aan voor de peutercursus

Je kunt jezelf als pedagogisch professional aanmelden voor de peuter-cursus. Natuurlijk kun je als houder van een KDV of GOB de cursus ook aanvragen voor je personeel. Wil je de komende jaren een echte kwaliteitsslag maken, overweeg dan zeker ook onze gehele leerlijn, waar de peuter-cursus onderdeel van is.

Liever een offerte?

Wil je jezelf of je pedagogisch medewerkers opgeven voor de babyscholing, maar betaal je de factuur niet zelf? Of wil je wel aanmelden, maar heb je nog een specifieke vraag?

Vraag dan via onderstaande knop een offerte aan. Je kunt dan al medewerkers opgeven maar hoeft nog niet te betalen. We denken graag met je mee.