YES, het is gelukt! Op naar nog meer blije baby's!

Bedankt voor je vrijblijvende aanmelding! Hier lees je de vervolgstappen...

Dankjewel voor je aanmelding via onze website. Jijzelf of jouw medewerkers staan nu bij ons op de voorlopige aanmeld-lijst.Op deze pagina lees je wat de vervolgstappen zijn om de aanmelding verder rond te maken.


Stap 1: Tijdvak kiezen

Het UWV hanteert verschillende tijdvakken voor het doen van de aanvraag voor het STAP budget. Het eerstvolgende tijdvak is juli/augustus 2022. Bij aanmelding voor dit tijdvak kan de scholing elk gewenst moment starten tussen 15 juli en 1 november 2022.


Stap 2: Inventariseren aantal deelnemers 

Het STAP-budget is een persoonsgebonden budget. De medewerker kan zelf besluiten waarvoor zij het STAP budget wil gebruiken. Het is dus handig om even te checken bij de medewerkers of iedereen akkoord is met het gebruiken van het STAP budget voor de IKK Babyscholing en de drie vervolgcursussen uit de Leerlijn.


Stap 3: Versturen van de persoonsgegevens van de deelnemers 

Door middel van het invullen en retour sturen van de deelnemerslijst, kan de aanmelding bij ons compleet worden gemaakt. 

Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het doen van de vooraanmelding (zie volgende stap). Wij gaan hier natuurlijk vertrouwelijk mee om en gebruiken deze gegevens alleen voor communicatie over de scholing.

Tips voor het invullen van het document:

  1. Vraag na of er adreswijzigingen zijn. Medewerkers verhuizen regelmatig zonder de nieuwe adresgegevens te melden bij de werkgever.
  2. Check of alle geboortedata worden aangeleverd volgens het format DD-MM-JJJJ. 
  3. U kunt ervoor kiezen om de gegevens te beveiligen met een wachtwoord (Excel - Opslaan als - Opties - Wachtwoord voor openen).
  4. Hebt u het document beveiligd met een wachtwoord, stuur dit wachtwoord dan in een aparte e-mail naar info@beterverbinden.nl of per sms/whatsapp naar 0653471062.

Uiterste datum voor het aanleveren van de persoonsgegevens voor tijdvak juli/augustus: 10 juni 2022 (maar liever eerder!)

Klik hier om de lege deelnemerslijst te openen. U kunt dit formulier downloaden en opslaan op uw computer. Na het invullen van het formulier ontvangen we graag de ingevulde lijst retour op info@beterverbinden.nlEn daarna?

Na het volgen van de eerste 3 stappen zit het 'werk' er voor jou op. Wij gaan nu aan de slag met het doen van vooraanmeldingen. Hiervoor genereren wij voor elke medewerker een aanmeldbewijs. Meer informatie hierover communiceren wij t.z.t., zodat je alle informatie op de juiste tijd ontvangt.


Let op: het volgende tijdvak gaat weer open op vrijdag 1 juli om 10 uur. Op dat moment moet de medewerker ZELF het STAP-budget aanvragen. Wij begeleiden hen hierbij en geven alle informatie die nodig is om deze aanvraag succesvol te laten verlopen. Na toekenning van het STAP-budget krijgt de medewerker toegang tot de online leeromgeving en kan zij op eigen tijd en tempo van start met de cursus(sen).